top of page
Kinderen van de middelbare school

Jeugd

Stukje bij Beetje biedt begeleiding en ondersteuning voor jongeren met een kwetsbaarheid. 

Zorg op maat voor jongeren en kinderen.

Ons team staat klaar om jongeren te ondersteunen in hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Benieuwd naar meer informatie en hoe we kunnen helpen, neem gerust contact met ons op.

Wat wij bieden

BSO+ (ADHD, ADD, ASS): 

We bieden buitenschoolse opvang speciaal ontworpen voor kinderen met ADHD, ADD, of ASS om een ondersteunende omgeving te creëren.

Vakondersteuning voor Dreigende Thuiszitters of Thuiszitters: 

We helpen kinderen die dreigen schooluitvallers te worden of al thuiszitten om nuttige daginvulling te vinden en terug te keren naar school.

Jongeren Ontmoetingscentrum: 

Ons centrum dient als een veilige plek waar jongeren samenkomen, sociale vaardigheden ontwikkelen en betrokkenheid bij de gemeenschap bevorderen.

Kinderdisco’s voor Groep 7/8 (Toekomst): 

In de toekomst organiseren we kinderdisco's voor leerlingen in groep 7 en 8 om plezier te hebben en vriendschappen te smeden.

Weerbaarheidsgroepen (Toekomst): 

We bieden specifieke programma's om de weerbaarheid en zelfvertrouwen van jongens en meisjes te vergroten.

 

Handenarbeid: 

We stimuleren praktische vaardigheden door middel van handenarbeid en creatieve activiteiten.

1-op-1 Begeleiding:

Individuele begeleiding voor jongeren die persoonlijke aandacht en ondersteuning nodig hebben.

Bekend met Jeugdproblematiek:

We begrijpen en kunnen omgaan met jeugdproblemen, waaronder middelengebruik, psychische uitdagingen en problemen met het sociale netwerk.

Uitdagende Activiteiten:

We organiseren spannende en leerzame activiteiten om jongeren te inspireren en te betrekken.

Specialistische Ondersteuning:

We bieden gespecialiseerde hulp en begeleiding op basis van individuele behoeften. Ons team van professionals zet zich in voor de positieve ontwikkeling van jongeren in de maatschappij.

Gedragsregulatie:

We ondersteunen jongeren bij het begrijpen en reguleren van hun gedrag.

Jeugd- en Gezin Professionals:

Onze professionals staan klaar om gezinnen te ondersteunen en begeleiden.

 

Oplossingen voor Jongeren met Schoolproblemen:

We bieden ondersteuning en begeleiding voor jongeren die moeilijkheden ervaren op school.

Wachttijden

Voor informatie over wachttijden kun je kijken op de beschikbaarheidswijzer, hier kan je zoeken op Friesland en voer vervolgens Stukje Bij Beetje in.

Financiering

De financiering loopt door middel van de Jeugdwet of vanuit de Wlz (wet langdurige zorg) via een persoonsgebonden budget.

Voor informatie over PGB en Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor.

Voor informatie over de Jeugdwet kun je contact opnemen met je eigen gemeente.

Jeugdstem

Jeugdstem is een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft kan bij hen terecht. Jeugdstem voorziet van advies, informatie of ondersteuning. 

bottom of page