top of page
Kinderen van de middelbare school

Jeugd

Stukje bij Beetje biedt begeleiding en ondersteuning aan voor kinderen en jongeren met een kwetsbaarheid.

Zorg op maat voor kinderen en jongeren.

Wij bieden begeleiding aan voor kinderen en jongeren die een stukje extra ondersteuning nodig hebben. Dit kan zijn om ontwikkelings- en/of gedragsproblematiek. 

We bieden groepsgerichte begeleiding in de vorm van dagbesteding en bieden maatwerk gericht op de individuele ontwikkelingsbehoefte.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 

Wachttijden

Voor informatie over wachttijden kun je kijken op de beschikbaarheidswijzer, hier kan je zoeken op Friesland en voer vervolgens Stukje Bij Beetje in.

Financiering

De financiering loopt door middel van een persoonsgebonden budget (PGB) of de Wet langdurige zorg (Wlz) of via de Jeugdwet (JW)

Voor informatie over PGB en Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor.

Voor informatie over de Jeugdwet kun je contact opnemen met je eigen gemeente.

Jeugdstem

Jeugdstem is een organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg en daar vragen over heeft kan bij hen terecht. Jeugdstem voorziet van advies, informatie of ondersteuning. 

bottom of page