top of page

Volwassenen en jongeren met een psychiatrische kwetsbaarheid hebben inzicht in hun problematiek en kwetsbaarheden waardoor zelfacceptatie is gerealiseerd. Ze maken gebruik van passende handvatten om met hun kwetsbaarheid om te gaan waardoor ze zich gezien en gehoord voelen. 

Onze missie

Stukje bij Beetje richt zich op volwassenen en jeugdigen met psychiatrische kwetsbaarheden. Bij Stukje bij Beetje noemen we de mensen die aan onze zorg toevertrouwd worden deelnemers. Doel van onze dienstverlening is dan ook maximale maatschappelijke deelname doordat onze deelnemers zich bij ons gehoord en gezien weten.  Stukje bij Beetje gelooft dat al haar deelnemers kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Voor elke deelnemer maken we een maatwerkplan (groeiplan) waar we niet alleen bij ons op de vestiging aan werken maar ook thuis bij de deelnemer. Dit kan dankzij de unieke combinatie van dagbesteding en ambulante zorg (aan huis) dat Stukje bij Beetje kan bieden. Onder deskundige begeleiding brengen we onze deelnemers inzicht inzake hun kwetsbaarheid. Door hen te begeleiden in situaties van kwetsbaarheid leren we ze vaardigheden aan om met dergelijke situaties om te gaan. Mocht Stukje bij Beetje zelf niet de vaardigheid in huis hebben dan beschikt zij over een netwerk aan hulpverleners. Onze medewerkers reiken proactief mogelijkheden aan.

Onze visie

bottom of page