top of page

Klachtenregeling

Dagbesteding Stukje bij Beetje hecht grote waarde aan het opvangen van signalen ter bevordering van de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening. Wij doen onze uiterste best om onze deelnemers de beste zorg te bieden maar soms kan er ook iets misgaan.

Is er een klacht over onze zorg- en dienstverlening? Vertel het ons, dan pakken wij het gelijk op.

Zo kunnen we onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

 

Mochten wij gezamenlijk niet tot een oplossing kunnen komen, dan maken wij gebruik van de onafhankelijke klachtenadviseur: Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg gelooft erin dat zorgverleners streven naar het leveren van goede zorg- en dienstverlening. Zorg- en dienstverlening die kwalitatief goed is en voldoet aan de tevredenheid van de zorgontvanger/deelnemer. Toch kan het voorkomen dat een deelnemer bij een klacht over die de zorg- en/of dienstverlening niet tot een overeenstemming kan komen met de instelling.

Klachtenportaal Zorg biedt de deelnemer een onafhankelijk platform om klachten te uiten en zij zullen de klacht onafhankelijk behandelen. Ze zorgen voor een ervaren en deskundige klachtenbehandeling.

Klachten die snel in behandeling worden genomen hebben de grootste kans op tot een oplossing te komen. Ondersteuning en bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris draagt bij tot het bespreekbaar maken van de klacht en oplossing.

bottom of page